De geschiedenis van theater in Brielle kent spannende tijden. At van Eendenburg is één van de vaste theaterbezoekers van het eerste uur, zonder wie er misschien wel geen BREStheater had geweest!

Hij vertelt: ‘Op de website van het theater zag ik een foto waar ik op sta samen met Danny Vera in BREStheater. Dat het in ons theater mogelijk was om deze foto te maken vinden we nu heel normaal. We hebben immers een theater in Brielle. Maar de zekerheid van het hebben van een theater in onze stad was rond 2004 helemaal niet zo zeker. Onze gemeente wilde in die tijd een brede school gaan bouwen op de locatie van theater “De Goote” en daarmee een theater in Brielle opheffen.

Door ons, theaterbezoekers van het eerste uur, te verenigen en vanaf het begin te protesteren tegen dit op handen zijnde besluit, is het (na heel veel protesten en het oprichten van een werkgroep waarin wij samen met de vrijwilligers van het theater hebben plaatsgenomen) uiteindelijk toch gelukt een prachtig theater voor onze stad te hebben kunnen behouden.

Voor aanvang van de raadsvergadering in 2004 waar het besluit tot de bouw van de brede school werd genomen hebben we buiten een protestlied gezongen met heel veel publiek op de Markt. Opvallend in dit lied is dat hier in de eerste regel al verwezen wordt naar de naam van het nieuwe theater. Een naam die pas in 2007 na het uitschrijven van een prijsvraag is gekozen.

Bij wederom de dreiging van het verdwijnen van het theater hebben we opnieuw geprotesteerd voor en in het stadhuis toen het besluit moest worden genomen tot de oprichting van een Cultuurhuis.

En nog de tekst van de inspraak voorafgaand aan de vergadering: